Rozliczyć się możemy najpóźniej w dniu oddania zdjęć.